Projekt VILLA ULVESUND

Plats Ljungskile

Villa Ulvesund handlar om hur man på en naturskön plats kan utforma ett bostadshus med placering, vädersträck, utblickar, växtlighet, platsens stigar samt förhållandet till bergen och dess höjdskillnader som förutsättningar. Det har varit grundläggande att hitta ett formspråk som harmoniserar med naturen, samtidigt som rörelsemönstret ska avspegla sig i gestaltningen. Efter att formen fastlagts energioptimerades huset utan att kompromissa med husets grundläggande arkitektoniska kvalitéer. I och med att huset byggs med passiv husteknik sparas 75% av uppvärmningskostnaden in.
TILLBAKA