Projekt
VILLA RESTENÄS STRAND

Plats Bohuslän

Det befintliga husets placering är unikt med höjden över havet ovanpå en platå med bergssidan i ryggen och invid havet. Karaktären på det befintliga huset är ett enklare bohuslänskt hus som orienterar sig kring en korsplan. Konceptet för tillbyggnaden blev att på ett modernt sätt docka an en ny huskropp som genom sin utformning skapar platser i och runt huset. Den stringenta tillbyggnaden tydliggör både genom sin form och funktion att det är ett tillägg i nutid mot det befintliga huset.TILLBAKA