Projekt
RÅDA FÖRSAMLING

Plats ..

Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och med utblick över Kinnekulle. Kyrkan och området runt omkring har bevarandevärda kultur och naturvärden. Det nya byggnaden är sekundär på platsen och är utformad med en nedtonad mörk fasad i en souterrängvåning som vänder sig bort från kyrkan mot utsikten. Kopplingen mellan dessa båda byggnader kan läsas ihop exteriört genom dess färg- och materialpalett. Församlingshemmet är ritat av Cia Callermo under tiden som anställd på Ateljearkitekten i Skara i samarbete med Allan Ahlman.TILLBAKA