Projekt MY WOK

Plats Uddevalla

Vi kom in tidigt i processen och har haft ett helhetsansvar när det gäller restaurangens koncept och varumärekesskapande utseende.
I projektet har Grafiker, orginalare och arkitekt haft ett nära samarbete så att budskapet blivit renodlat och tydligt. Man kan redan i exteriören läsa in att det handlar om asiatisk fast food, attributen vi arbetat med känns igen.
TILLBAKA