Projekt SWEDISH MOUNTAIN HOUSE

Plats Bohuslän

Högt över havet, inne bland träden, i en skreva ligger SWEDISH MOUNTAIN HOUSE ödmjukt placerad. Ledordet för projektet har varit att bygga mer berg på ett skandinaviskt vis. Naturen, ljusförhållandena och de utblickar platsen ger har varit tongivande i utformningen av huset på ett lekfullt sätt där det orienterar sig runt en bergsplatå som förlänger rummen visuellt ut i naturen.
Huset genomsyras av trä och står ödmjukt på marken med sina falusvarta träpelare som bär upp träbjälklaget som sedan på husets yttre sida övergår i falusvart enkelfasspontad granpanel, medan den mot innergården övergår i en vitmålad panel där också taket bitvis övertar väggens funktion.
Lika försiktigt som huset angriper platsen har inredningsdetaljer och material underordnat sig naturen så att fokus invändigt också ger den utvändiga naturen sin inramning.


TILLBAKA