EMMA RICHRADSDOTTER TOLIG
Arkitekt SAR/MSA


Delägare AB Richardsdotter Callermo Arkitekter

Engagerad i undervisningen på arkitektutbildningen, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg

0522 50 69 89
0730 89 86 89

emma@rcark.se

TILLBAKA